Loading...
Payment 2016-12-06T11:30:59+00:00

3 ช่องทางในการชำระค่าบริการ

.. ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในทุกบริการกับเรา ..


ช่องทางที่ 1. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่าน ATM โดยเข้าบัญชีต่อไปนี้

ธนาคาร
กรุงเทพ
สาขา
สาขาราชเทวี
เลขที่บัญชี
123-4-55401-0
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

ช่องทางที่ 2. ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์


ช่องทางที่ 3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส (Counter Service) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

counterservice

ส่วนหนึ่งของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่วางใจใช้บริการ iStack.io

และอีกมากมาย ...